Verzekering van uw kosten voor ziekteverzuim.

 

Ziekteverzuim van uw personeelsleden heeft vervelende gevolgen voor uw bedrijf. U dient te voldoen aan de wettelijke verplichting om het loon van een zieke werknemer geheel of gedeeltelijk door te betalen. En natuurlijk wenst u dat uw werknemer weer snel aan de slag gaat.

Loondoorbetalingsplicht. Bij ziekteverzuim van uw medewerkers heeft u als werkgever te maken met een loondoorbetalingsplicht. Dat komt neer op ten minste 70% van het salaris voor een periode van minimaal 2 jaar. En bij verschillende CAO's geldt zelfs een 100% doorbetaling van het loon in het eerste ziektejaar. Daarnaast verplicht de Wet Verbetering Poortwachter u en de medewerker acties te ondernemen om snel tot werkhervatting te komen. Met een goede ziekteverzuimverzekering komt u tegemoet aan uw werkgeversverplichtingen.

Wat zijn de kosten van een zieke werknemer? Allereerst zijn dat de directe kosten van de loondoorbetaling. Bij een inkomen € 30.000,= per jaar, betaald u afhankelijk van gemaakte afspraken, het 1ste jaar het gehele salaris. Daarbij de indirecte kosten, zoals vervangend personeel, overwerk en productiviteits- en omzetverlies. Deze kosten bedragen al gauw zo'n € 67.000,= gedurende het eerste jaar. Is uw werknemer het tweede jaar nog steeds ziek? Dan zijn de kosten in alle gevallen nog minimaal 70% van het loon.

Verzekering van de financiële gevolgen ziekteverzuim. Afhankelijk van uw bedrijfstak en wensen doen wij u een voorstel voor een passende verzuimverzekeraar. Dat is bij voorkeur één verzuimverzekeraar, die loonkostenbetaling combineert met re-integratie.
Wilt u meer hierover weten? Neem dan gerust contact op met Bram Vervoort.

Uw medewerker langer dan twee jaar ziek? WIA! Wanneer uw werknemer langer dan twee jaar ziek is, krijgt u en uw werknemer te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In deze wet staat werken naar vermogen centraal. Is uw medewerker arbeidsongeschikt? Dan kijkt de wet naar wat hij nog wél kan, in plaats van naar wat hij niet meer kan. Bij een WIA-uitkering kan uw werknemers echter geconfronteerd worden met een forse terugval van het inkomen. En dat is natuurlijk geen goed nieuws. Verzekeraars bieden een aantal verzekeringen om dit inkomensverlies voor uw werknemers zo goed mogelijk op te vangen. Ook kan u als werkgever het WGA risico (in combinatie met Ziektewet) zelf verzekeren.

De volgende verzekeringen zijn mogelijk:
  • WGA Eigen risicoverzekering (in combinatie met Ziektewet)
  • WGA Hiaatverzekering
  • WIA Aanvullingsverzekering
  • WIA Excedentverzekering
  • Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten
WIA, een lastig onderwerp!
Sinds 2005 is de WAO vervangen door de WIA. Deze wet bevat vele regels en wordt ervaren als zeer ingewikkeld.
Graag leggen wij in een persoonlijk gesprek uit wat de praktische gevolgen zijn.
Zo is het mogelijk voor alle bedrijven om het WGA-risico te verzekeren, maar dat is niet voor iedereen aantrekkelijk.
Neem gerust CONTACT op met ons en wij kunnen u helpen beoordelen, eventueel in samenspraak met uw accountant, of dit voor u aantrekkelijk is.

 

>
afspraak maken!