Aansprakelijkheidsverzekering goed geregeld bij Advas Adviesgroep.

 

Ondanks uw goede zorgen kan er altijd iets voorvallen waar u niet op hebt gerekend.
Wanneer een klant of consument door uw product schade of hinder ondervindt kan dat leiden tot een geschil of claim op uw bedrijfsvermogen. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt ondersteuning en maakt dat u de nodige rechtsbijstand krijgt.

Aansprakelijkheidsverzekering
Vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en toebrengen van letsel, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Vergoedt schade als gevolg van beroepsfouten waaruit vermogensschade kan ontstaan. Ook fouten door een ander zijn gedekt, als die ander in opdracht van verzekerde werkzaam was.

Rechtsbijstandverzekering
Een rechtsbijstandsverzekering biedt dekking voor alle rechtsgeschillen.
Vergoedt gespecialiseerd juridisch advies en deskundige rechtshulpverlening door specialisten van DAS of ARAG Rechtsbijstand. Tot maximaal € 50.000,= worden proces- en gerechtskosten en kosten van deskundigen, experts en getuigen vergoed.

Arag        DAS

 

Wij adviseren u graag voor het maken van de beste dekking. Neem gerust CONTACT met ons op voor een afspraak.

 

afspraak maken!